Η Μαρινα Πολιτική ποιότητας & ασφάλειας

Πολιτική ποιότητας & ασφάλειας

Με την έναρξη λειτουργίας της Μαρίνας Ρόδου επαναξιολογούνται συνολικά όλες οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, τήρησης περιβαλλοντικών όρων, όρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων, πελατών και επισκεπτών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO-9001:2008, ISO-14001:2004. Έχει προγραμματισθεί η απόκτηση και τήρηση του προτύπου OHSAS 18001:2007.

Η Μαρίνα θα ακολουθεί τις πιο απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές, όπως αυτές των ΑΜΙ (Association Of Marina Industries, USA) και της EPA (United States Environmental Protection Agency, National Management Measures and Guidance to Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating).

PARTNERS


Greek Yacht Assosiation  

 

   

Η Μαρίνα Ρόδου


Δημιουργούμε στη Ρόδο μια από τις ωραιότερες μαρίνες της Μεσογείου που θα προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υψηλού επιπέδου παροχές. Μια Μαρίνα φιλική προς το περιβάλλον που θα προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια. Ευελπιστούμε να εντάξουμε τη νέα Μαρίνα Ρόδου στις καλύτερες του κόσμου και να την κατατάξουμε στην κορυφή των προτιμήσεων όσων αγαπούν τον θαλάσσιο τουρισμό.